2 dic. 2007

Xunta Diretiva da asociación

Presidente: Xoán Gabeiras
Vicepresidenta: Laila Tellawi
Tesoureiro: Omar Contreras Flores
Secretaria: Ánxela Gippini
Asistenta Xudicial: Mariluz Canal