12 mar 2008

LEILA KHALED EN GALIZA

G A L I Z A P O R PA L E S T I N A


C O N P A L E S T I N A


L E I L A K H A L E D

Presidenta da Unión Xeral de Mulleres Palestinas.
Membro do Consello Nacional Palestino.
Membro do Buró Político da F.P.L.P.


O EMBLEMA DA LOITA DO POBO PALESTINO:


Estará de XIRA POR GALICIA, desde o 29 de marzo ao 5 de abril do 2008, recorrendo diversas cidades.


Os actos solidarios correspondentes a dita xira comunicaranse oportunamente.


www.galizaporpalestina.blogspot.com
galizaporpalestina@hotmail.com